Friday, April 4, 2008

Penulis : Cak Djieto-Malang-Jawa Timur

DZIKIR PEMBUKA RIZQI

1. Bismillahi rohmaanir rohiim 313 X

2. Ya Hayyu, ya qoyyum 113 X

3. Allohumma ya syiir, wa la tu’a syiir 101 X

4. Ya Rozaqu, Ya Wahabu, Ya Ghoniyyu, Ya Mughni 307 X

5. Hasbunallohu wanikmal wakiil, nikmal maula wanikman nasiir. Subhannallohu mil ul miizaani, wamuntahal ilmi wamablaghor ridho, wa ziinatal arsy, laa mal ja’a walaa man ja’a minallohi ilalloh, Subhanallohi adzas saf ‘i wal wat’ri , wa ada da kalimatillahit taamaati kulliha.

As’aluka salamata birohmatika yaa arhamar rohiimiin.

La haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim

Wahasbunallohu wanikmal waki il. 41 X

6. Do’a ( dengan bahasa sendiri disesuaikan dg hajadnya )

Contoh :

Duh Gusti, sampun katah sanget nikmat, rohmat lan barokah engkang panjenengan aturaken dumateng kawulo, nanging kawulo dalem puniko dados tiyang ingkang tansah ingkar dumateng sedoyo perintah Panjenengan, tasih mbantah lan mbangkang dumateng sedoyo kuwajiban lan kebeneran Panjenengan, sehinggo salebete gesang puniko sampun katah duso lan duroko kang kawulo lampahi.Pramilo meniko duh Gusti, mugiyo Panjenengan paring pangapuro dumateng sedoyo duso lan duroko kulo, lan mugiyo Panjenengan paring pitedah atas pinten – pinten nikmat, rohmat lan barokah dumateng kawulo dalem.

Duh Gusti, - Menawi rizki kawulo tasih wonten langit, mugi Panjenengan dawahaken lan Panjenengan paringaken dumateng kawulo dalem.

· Menawi rizki kawulo tasih wonten salebete bumi, mugi Panjenengan medalaken lan Panjenengan paringaken dumateng kawulo dalem.

· Menawi rizki kawulo tasih tebih, mugiyo Panjenengan celak’aken lan Panjenengan paringaken dumateng kawulo dalem.

· Menawi rizki kawulo tasih ewet, mugiyo Panjenengan nggampilaken lan enggal Panjenengan paringaken dumateng kawulo dalem.

· Menawi rizki kawulo tasih sekedik, mugiyo Panjenengan tambahi lan Panjenengan paringaken dumateng kawulo dalem.

Amiin, amiin ya robbal alamiin.

Catatan : 1. Dilaksanakan pada malam 1 rajab sampai malam 3 / 7 rajab setiap malam + jam 00.00.

2. Diawali dengan sholat sunnah 2 rokaat.

3. Sebelum melaksanakan lebih baik mandi dulu.

4. Diutamakan memakai wangi – wangian.

No comments: